Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ μέχρι τις 26 Αυγούστου


Σας  ενημερώνουμε  για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ μέχρι τις 26 Αυγούστου. Η Κοινωνική Σύμπραξη του Νομού Κυκλάδων, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων των δυνητικών ωφελουμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
   
 Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής και στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
  
 Οι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.
           
    Η αίτηση, η οποία είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 υποβάλλεται:

Α) ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)

ή

Β) μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης.

     Για τα νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ) συνδρομή για την υποβολή της αίτησης παρέχεται από τους εξής φορείς:

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΣ

1. Επαρχείο Πάρου
Αγροκήπιο, Παροικία Πάρου         2284361201
2284021249

2. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ, Τμήμα Ασκησης Κοινωνικής Μέριμνας
Παροικία Πάρου          
 22843-60155

3. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ
Γραφείο Ιερού Προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής, Πάρος        
22840-24807

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ           22840-61570, 61753

     Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω των Εταίρων της σύμπραξης, οι δυνητικοί ωφελούμενοι πρέπει να έχουν αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:
- Ταυτότητες ή διαβατήρια και άδειες διαμονής όλων των μελών της οικογένειας
- Ε1 2015 (φορολογικού έτους 2014)
- Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2014 (για όσα μέλη της οικογένειας έχουν στην κατοχή τους ακίνητα)
- ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας
- ΑΦΜ όλων των μελών της οικογένειας.

    Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να δηλώσουν το ακριβές ποσό των καταθέσεών τους σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες).

    Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Τα δηλούμενα στοιχεία υπόκεινται σε ηλεκτρονική διασταύρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σχόλια