Δήμος Πάρου: Δημοτική Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Ο Δήμος Πάρου, στηρίζοντας τις ευπαθείς ομάδες και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες τους, αποφάσισε να προβεί στην έκδοση Δημοτικής Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα στους κατόχους της κάρτας θα παρέχονται ανά περίπτωση:


1.   Μερική απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη.
2.   Πρόσβαση στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
3.   Πληροφόρηση σε θέματα προνοιακών παροχών - επισιτιστικών προγραμμάτων.
4.   Ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική.
5.   Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από το Κοινωνικό Ιατρείο και παροχή φαρμάκων από το Κοινωνικό Φαρμακείο.
6.   Φιλοξενία παιδιών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς χωρίς καταβολή τροφείων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Την Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης δικαιούνται όλοι όσοι:

·        Είναι ασφαλισμένοι στην Πρόνοια, ΙΚΑ και άλλα ταμεία.
·        Είναι μοναχικά άτομα.
·        Εμπίπτουν στις κατηγορίες των μονογονεϊκών ή πολύτεκνων  οικογενειών.
·        Είναι χαμηλοσυνταξιούχοι.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Μοναχικό άτομο, ετήσιο εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ.
2. Ζευγάρι χωρίς παιδιά, ετήσιο εισόδημα μέχρι 7.000 ευρώ.
3. Οικογένεια με ένα (1) παιδί, ετήσιο εισόδημα μέχρι 8.700 ευρώ.
4. Οικογένεια με δύο (2) παιδιά, ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.400 ευρώ.
5. Οικογένεια με τρία παιδιά (3) ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.500 ευρώ.
6. Οικογένεια με τέσσερα (4) παιδιά, ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

· Αίτηση.
· Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
· Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986.
· Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
· Το τελευταίο απόκομμα πληρωμής του επιδόματος της Πρόνοιας (όπου υπάρχει).
· Φωτοαντίγραφο της απόφασης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (όπου υπάρχει).
· Φωτοαντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης του τελευταίου έτους και του εντύπου Ε9.
· Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας από τον δήμο.
· Σε περίπτωση Διάζευξης το Διαζευκτήριο-Επιμέλεια Τέκνων.
· Βεβαίωση ανεργίας, όπου υπάρχει.


Κατάθεση δικαιολογητικών και πληροφορίες, στο Τμήμα Ασκησης Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πάρου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2284360155, ημέρες και ώρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 10.00-14.00.

Σχόλια