Δημοτικός σύμβουλος Αντιπάρου Βασίλης Χρυ. Φαρούπος: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για τη ΔΕΥΑ Αντιπάρου

(ΕΥΔΑΠ Νήσων: η εύκολη λύση και η παγίδα της ιδιωτικοποίησης)
          
           Η προηγούμενη δημοτική αρχή του Δήμου Αντιπάρου, με τις υπ. αριθμ. 8/2013 και 43/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου, προέβη στη «σύσταση και ίδρυση της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αντιπάρου». Στις 27-08-2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σύσταση της επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο ΔΕΥΑΑ. Ολα καλά μέχρι εδώ, αυτό που έπρεπε να γίνει τότε έγινε και βρισκόμασταν στην αναμονή για την ολοκλήρωση των έργων και τη λειτουργία της επιχείρησης. Τα δύο μεγάλα έργα του νησιού (αφαλάτωση-αποχέτευση), σε λίγους μήνες ολοκληρώνονται και θα πρέπει ο Δήμος Αντιπάρου να βρει τρόπους να τα διαχειριστεί. 
          Με τη ΔΕΥΑΑ θα έχει το δικαίωμα να προσλάβει προσωπικό, ώστε να μπορέσει να συστήσει υπηρεσίες διεύθυνσης, λειτουργίας και συντήρησης και έχοντας υπόψη τον όγκο των εργασιών και την 24ωρη παρακολούθηση που χρειάζεται, για μένα η λειτουργία της προβάλλεται ως μονόδρομος.


Πότε ολοκληρώνονται και παραδίδονται τα έργα;

H αφαλάτωση ολοκληρώνεται και παραδίδεται στις 15-12-2015 και περιλαμβάνεται από τον ανάδοχο 12μηνη τεχνική υποστήριξη της εγκατάστασης, καθώς και εκπαίδευση επί δυο εβδομάδες δύο τεχνιτών του δήμου. Στο έργο του βιολογικού-αποχέτευσης, η ολοκλήρωση του έργου έχει οριστεί με το πέρας των «δοκιμών ολοκλήρωσης», για τις 10-11-2015. Η ανάδοχος εταιρεία έχει την υποχρέωση να λειτουργήσει με δική της ευθύνη και δαπάνες για 15 μήνες την εγκατάσταση. Επίσης 6 μήνες πριν, θα πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό το οποίο εν συνεχεία θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου. 

Πού είναι όμως το πρόβλημα;Οπως ανέφερα, στις 27-08-2013, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 262 του Ν. 3463/2006 η επιχείρηση λύεται υποχρεωτικά εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα (2) δύο ετών, κάτι το οποίο φυσικά αναγράφεται και στο καταστατικό της. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γίνει η εκκαθάρισή της και η εκ νέου σύστασή της. Οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ


Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Το πρόβλημα που δημιουργείται στην παρούσα κατάσταση είναι φανερά χρονικό. Πρέπει η δημοτική αρχή άμεσα να ξεκινήσει τις διαδικασίες λειτουργίας της.

Και εδώ είναι που θα χτυπήσω ένα καμπανάκι. Το καμπανάκι που ονομάζεται ΕΥΔΑΠ Νήσων.  

Τι είναι όμως η ΕΥΔΑΠ Νήσων;
          
 Πολύ απλά, μια ανώνυμη εταιρεία, 100% θυγατρική της γνωστής ΕΥΔΑΠ. Μιας εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και προς πώληση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Οι πολυεθνικές SUEZ και VEOLIA είναι αυτές που έχουν κατά κύριο λόγο εκδηλώσει ενδιαφέρων και με την υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι η πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ δεν βρίσκεται «προ των πυλών». Η ΕΥΔΑΠ Νήσων έχει ήδη κάνει προτάσεις σε νησιά όπως η Σίκινος και η Φολέγανδρος, η Μήλος και η Κίμωλος, η Νάξος, οι Οινούσσες, η Χάλκη και το Αγαθονήσι και φαίνεται ότι έχει μπει δυναμικά στην αγορά. Οπότε ας μην αποκλείουμε και μια μελλοντική κρούση στην Αντίπαρο. Ας δούμε όμως για ποιον λόγο ο Δήμος Αντιπάρου θα σκεφτόταν να προκρίνει μια τέτοια λύση και για ποιους λόγους, δεν θα έπρεπε να το σκεφτεί καν:

ΓΙΑΤΙ ΝΑΙ

       Γιατί όταν κάποιος ΟΤΑ παρουσιάσει ανικανότητα στο να διαχειριστεί τη λειτουργία μιας ΔΕΥΑ, καλεί την ΕΥΔΑΠ Νήσων, η οποία λόγο εταιρικού μεγέθους και τεχνογνωσίας, σε μια μέρα θα μπορούσε να αναλάβει τη διαχείριση. Αυτή είναι η εύκολη λύση.

ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ

        Γιατί το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο του κάθε δήμου, οπότε στην πραγματικότητα ο δήμος έχει τη διαχείριση, ενώ το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Νήσων το ορίζει η εταιρεία. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση στην περίπτωση της ΔΕΥΑ είναι ανταποδοτικά, έτσι ανάλογη είναι και η τιμολογιακή της πολιτική, η οποία θα ορίζεται με κοινωφελή και κοινωνικά κριτήρια. Σε αντίθεση με μια ανώνυμη εταιρεία όπου τα έσοδα αντιπροσωπεύουν την κερδοφορία της, οπότε θα μιλάμε για μια τιμολογιακή πολιτική κέρδους. Και βέβαια, η ιδιωτικοποίηση των φυσικών πόρων ενός δήμου, δεν νομίζω ότι είναι κάτι με το οποίο να συμφωνεί έστω και ένας δημότης του.

Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ

Είμαι σίγουρος, ότι ο δήμαρχος Αντιπάρου σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί την ιδιωτικοποίηση των φυσικών πόρων της Αντιπάρου. Είμαι επίσης σίγουρος ότι θα κάνει ότι περνά από το χέρι του, ώστε η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Αντιπάρου να λειτουργήσει έγκαιρα. Ανησυχώ μόνο, μην ξεμείνει από χρόνο. Προσπαθώ να κατανοήσω, για ποιο λόγο δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει οι διαδικασίες λειτουργίας της ΔΕΥΑΑ, κάτι που θεωρώ ότι έπρεπε να είχε συμβεί, χθες κιόλας. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα.

Ο ανεξ. δημ. σύμβουλος Αντιπάρου
Φαρούπος Βασίλειος


Ελληνικό Δημόσιο
34,03%
36.245.240
1
ΤΑΙΠΕΔ
27,30%
29.074.500
1
Νομικά Πρόσωπα
32,31%
34.414.505
320
Φυσικά Πρόσωπα
6,35%
6.765.755
24.560
Σύνολο
100,00%
106.500.000
24.882

Σχόλια