Δήμος Πάρου: Συντήρηση και εξωραϊσμός σχολικών κτηρίων


           Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες στη χώρα και τη μειωμένη χρηματοδότηση από την κεντρική διοίκηση, ο Δήμος Πάρου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
και δίνοντας προτεραιότητα στον τομέα της Εκπαίδευσης, έχει προβεί στη συντήρηση και στον εξωραϊσμό των σχολικών κτηρίων εν όψει και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
       
        Οι εργασίες, μεταξύ άλλων, αφορούν κυρίως τον καθαρισμό, τον ελαιοχρωματισμό και τη γενική συντήρηση των σχολικών κτηρίων. 

                   Γιατί το σχολικό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στην Εκπαίδευση.

Σχόλια